stichting Opera in Progress

Stichting Opera In Progress bevordert de uitvoering van waardevolle, maar helaas weinig bekende, bestaande korte opera’s, verwerft de daarbij relevante bladmuziek, manuscripten en noodzakelijke goedkeuring van de erven en draagt de kennis over aan een zo breed mogelijk publiek als maar enigszins haalbaar is gegeven deze specifieke doelstelling.

De stichting brengt eenmaal per drie of vier jaar een productie uit. De focus ligt op bestaand repertoire uit de 20ste eeuw. Het is nadrukkelijk de bedoeling om jonge, nog niet gearriveerde musici hierbij een kans te geven.

 

Naar buiten toe afficheert Opera In Progress zich als KamerOperaProject.

 

Opera In Progress heeft een ANBI-status. In dat kader zijn de volgende twee documenten aan deze website toegevoegd:

bestuur

Paul Oomens (voorzitter) 

Paul Oomens is voorzitter van Stichting Opera In Progress en de inhoudelijke motor achter KamerOperaProject. Zijn passie ligt in het op de planken brengen van ten onrechte vergeten, kleinschalig operarepertoire uit de vorige eeuw. Kenmerkend is het in elkaar vlechten van bestaand repertoire tot een geheel nieuwe voorstelling. Hij schrijft ook zelf toneelteksten, bijvoorbeeld in de producties Eisler On The Go, Ornamente en We All Live To Work

Paul Oomens is tevens voorzitter van Stichting Donemus Beheer, die verantwoordelijk is voor het beheer van de rechten van meer dan 12.000 Nederlandse composities van ruim 600 componisten. Tenslotte is hij als muziekadviseur betrokken bij de totstandkoming van documentaire films, waaronder Silent Land en Deacon of Death van Jan van de Berg (Gouden Kalf 2004) en MH17: Het verdriet van Nederland van Michiel van Erp. Opbrengsten van deze adviezen komen als donatie overigens geheel ten goede aan KamerOperaProject.
Paul Oomens was een goede vriend van Kees Kraakman (1947-2000), een gepassioneerd operaliefhebber, die in zijn laatste levensjaren gewerkt heeft aan een integrale database van alle opera’s ter wereld (>25.000). De kleine stichting die Kees Kraakman heeft opgezet is in zijn handen overgegaan, waarna de focus is komen te liggen op incidentele, spraakmakende producties van onterecht vergeten repertoire.

Janet de Langen (bestuurslid)
Janet de Langen is, naast Anneke Heinz, de drijvende kracht achter het platform voor amateurzangers Cantina Vocaal. Janet geeft privé-en groepszanglessen klassieke zang. Zij is zelf zangeres, zangpedagoog en dirigent van het Amsterdamse Artikoor en van het vrouwenkoor Mevrouw de Wit. Regelmatig organiseert zij koor (opera)projecten voor amateur- en semi-professionele zangers.

Gerard Coppus (penningmeester)
Oud-partner van Deloitte tot 2014. Thans actief in een aantal onbezoldigde bestuursfuncties in de sociale en culturele sector.

1993-2000

Opera in Progress startte ergens in 1993-1994 als een eenvoudige catalogus van operaliefhebber Kees Kraakman (1947-2000). Zijn bedoeling was een geheugensteun te maken, een vervanging van een kaartenbak voor de alsmaar groeiende verzameling opera’s op geluidsdragers. Aanvankelijk waren zijn ambities relatief bescheiden, maar nadat hij zijn eigen muziekcollectie had ontsloten, ging hij gewoon door met het invoeren van opera’s die hij nog niet had. 


Het project kreeg vleugels, er kwam een IT-specialist bij en Kees formeerde een heuse adviescommissie. Twee ambities had Kees: niets meer of minder dan alle opera’s ter wereld op een deskundige wijze te ontsluiten en bovendien deze gegevens ter beschikking te stellen aan belangstellenden 

Eigenlijk drie. Want Kees werd in zijn vriendenkring vooral ook bekend om zijn operadiners. Prachtige maaltijden, prachtige muziek en hij vertelde er uitgebreid en op vermakelijke wijze bij. Een betere marketing van het fenomeen opera was niet denkbaar. 

Toen werd Kees ernstig ziek. De teller van zijn uitgebreide database stokte bij 25.364 titels met achtergrondinformatie over componist, premiere, synopsis en andere details (voor zover overgeleverd). En dan te weten dat er in de gehele wereld naar schatting zo’n 30.000-35.000 opera’s geschreven zijn en er jaarlijks zo’n 50 bij komen. 

Bij zijn dood liet Kees Kraakman de database en alle boeken en geluiddragers na aan Stichting Opera In Progress. Op aanvraag zijn deze materialen te raadplegen: de boeken en geluiddragers in langdurig bruikleen bij Cantina Vocaal, de database zowel bij Cantina Vocaal als bij Opera In Progress. 

vanaf 2000

Het bestuur van Stichting Opera In Progress heeft na de dood van Kees Kraakman geprobeerd om het levenswerk van Kees voort te zetten en de database verder te vervolmaken. De implicaties daarvan waren echter zo groot, dat in 2004-2005 is besloten om het roer om te gooien. Het bestuur koos er voor de specifieke liefde van Kees voor de korte, onbekende opera te verbinden aan de uitvoeringspraktijk. De opdracht werd simpelweg: zoek prachtig, onbekend repertoire en voer die gewetensvol uit. En de wetenschappelijke kant van Kees’ project zou dan navolging krijgen in een mooie publicatie over de desbetreffende opera's en liederen. 


Aldus werd in de samenwerking tussen Cantina Vocaal en Opera In Progress het idee voor de eerste productie I’m very lonely in my way geboren. Deze productie is opgedragen aan Kees Kraakman.

financiering

Voor elke productie verwerft de stichting eenmalige subsidies en donaties van fondsen en particulieren. Indien u belangstelling heeft om via een donatie langdurig verbonden te zijn met de doelen van de stichting: neem contact op via het bijgevoegde e-mail-formulier. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status. Financiële bijdragen van derden zijn dan ook fiscaal aftrekbaar. 

Kamer van Koophandel: 30159765
Statutaire zetel: Leidschendam-Voorburg
Bankrekening: ABN AMRO 555650049